agentlik

agentlik
is.
1. Mərkəzi bir idarə və ya müəssisənin yerlərdə olan şöbəsi, nümayəndəliyi, müvəkkilliyi. Dövlət bankı agentliyi. Sığorta idarəsi agentliyi.
2. Qəzetlər üçün məlumat toplamaqla məşğul olan idarə. Teleqraf agentliyi (öz müxbirləri vasitəsilə qəzetlərə teleqraf xəbərləri verən idarə).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”